BIP BIP A+ A- A-

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie

W życiu istnieje jeden sposób na to, aby być szczęśliwym: żyć dla innych. (L. Tołstoj)

 • Program Rodzina 500+
  Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
  Dowiedz się więcej...
 • Karta dużej rodziny

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek, które można otrzymać za pomocą Karty Dużych Rodzin...

  Dowiedz się więcej...

M-G Ośrodek pomocy Społecznej w Ślesinie realizował Partnerski Projekt systemowy ,, LUS” od stycznia 2017r do 31.12.2018 r.

Działania  gminy   Ślesin  w ramach  projektu:

 1. Asystent rodziny pracował z rodzinami   wskazanymi do projektu.
 2. Specjaliści, w tym: 2 psychologów , 1  logopeda, 1 terapeuta uzależnień  pracowali  z rodzinami z problemami  opiekuńczo  - wychowawczymi jako wsparcie dla  
 3. 2 opiekunki środowiskowe pracowały w formie umowy - zlecenia w 5 środowiskach jako dodatkowe wsparcie dla   podopiecznych w godzinach  popołudniowych  i  w weekendy.

Powołane zostały  3 rodziny wspierające,   które  pomagały  rodzinom przezwyciężyć  trudności w zakresie opieki i wychowania   dzieci.

Zachowana zostanie trwałość rezultatów projektu w zakresie świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych przez okres 24 miesięcy tj. od 01.01.2019r do 31.12.2020r

Najbliższe terminy wydawania żywności z Konińskiego Banku Żywności odbędą się w dniach 06.02. , 20.02 , 06.03. , 20.03 od godz. 8.00 w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie.

 Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Najbliższy termin wydawania żywności z Konińskiego Banku Żywności odbędzie się w dniu 28.11.2018 r. oraz 12.12.2018r. od godz. 8.00 w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Wydawanie żywności

Żywność wydawana będzie w dniu 14.02.2018r. od godziny 8:00 do godziny 14:00 w budynku znajdującym się przy siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie.