BIP BIP A+ A- A-

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie

W życiu istnieje jeden sposób na to, aby być szczęśliwym: żyć dla innych. (L. Tołstoj)

 • Program Rodzina 500+
  Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
  Dowiedz się więcej...
 • Karta dużej rodziny

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek, które można otrzymać za pomocą Karty Dużych Rodzin...

  Dowiedz się więcej...

 

Pomoc Żywnościowa

Dla kogo pomoc żywnościowa?

Pomoc żywnościowa skierowana jest dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, które spełniają kryteria POPŻ.  Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności: osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, osoby obcego pochodzenia, osoby z grupy imigrantów, osoby z grup mniejszości narodowych oraz osoby w rodzinach z dziećmi, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. Od 1 stycznia 2017r. kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Żywnościowego wynosi: dla osobie samotnie gospodarującej 1268 zł oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

Pomoc żywnościowa (w formie paczek, bądź posiłków) dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 2014-2020” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

 

 

 

PODPROGRAM 2016 – efekty

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z ….. ,

 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 944 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 46.996,57 ton żywności;

  • 4737 paczek żywnościowych;

  • 0 posiłków;

 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 7 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 113 osoby

 6. Rodzaje warsztatów:

 • Ekonomiczne - 0 spotkań dla  0 uczestników

 • Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników

 • Kulinarne – 7 spotkań dla 113 uczestników

 • Niemarnowanie żywności – 7 spotkań dla 113 uczestników